Nature Relaxation Films

Nature Relaxation Films

Naturen är viktig för vår återhämtning

”I det moderna arbetslivet är vi ofta stillasittande och har höga psykiska krav. Att uppleva sig mentalt överbelastad med både koncentrations- och minnesbesvär är relativt vanligt”, säger Cecilia Stenfors, forskare vid Aging Research Centre, Karolinska Institutet, samt vid University of Chicago, USA.

Forskningen visar att vistelser i naturliga miljöer minskar negativa känslor och stress, och ökar positiva känslor, mental återhämtning och prestation. I studier ser forskarna att man presterar bättre på tester av uppmärksamhet och minne efter naturupplevelser än innan, jämfört med urbana kontrollmiljöer. Mest positiv inverkan har verkliga naturmiljöer, men även naturbilder och film kan fungera.

Forskning visar också att avslappnande musik och naturfilm kan hjälpa personer som lider av oro – helt utan biverkningar.

Med kärlek från
/Samtalsjouren Mia ♡

Kontakt: Skicka sms till 072-430 99 11.  Mejla samtalsjourenmia@gmail.com

SamtalsjourenMia