Prova på Bibel och Bön ♡

Prova på Bibel och Bön ♡

Stress, ångest och depression är vanliga markörer för ohälsa. Stress skapar tidsnöd, och den plågsamma upplevelsen av ångest kan paralysera de drabbade och vålla mycket obehag. Studier har visat att en tro ger trygghet och ro, den stillar de rastlösas inre och reducerar de ångestfylldas obehag. 

Stina Ekblad läser Lukasevangeliet

Lukasevangeliet i Bibeln har den kanske mest kända berättelsen om Jesu födelse. Därför är det också det mest lästa evangeliet kring jul. Lukas berättelse innefattar hela Jesu liv, från hans födelse i Betlehem till döden och uppståndelsen i Jerusalem. Stina Ekblad som läser i ljudfilen ovan är skådespelare på Dramaten och dessutom professor i scenisk gestaltning vid Teaterhögskolan. Hon säger följande:

– Det är fascinerande att uppleva kraften och ljuset i Jesusgestalten. Genom så många år har den bilden bevarats levande på så många språk, i konst, musik och litteratur. Laddad med så mycket av hopp, drömmar, tårar och böner.

Många jag känner finner frid och framtidstro genom att lyssna på Bibeln. Du kan ju börja med att lyssna på Stina Ekblads underbara inläsning av Lukasevangeliet ovan, sedan kan du välja nya böcker på LjudBibeln.com >>

Candy Gunther forskar om bön

När sjukdomen slår till ber människor runt om i världen om läkning. Många av de troende hävdar att bön har botat dem från blindhet, dövhet och cancer. Kan och bör vetenskap testa sådana påståenden? Ett antal forskare säger nej, oroade över att empiriska studier av bön kommer att missbrukas för att främja religiösa dagordningar. Och vissa religiösa utövare håller med om denna återhållsamhet och oroar sig för att vetenskapliga tester kan undergräva tron.

Professor Candy Gunther Brown från Indiana University, är en forskare som särskilt ägnat sig åt studier kring bön och helande.

Enligt Candy Gunther Browns uppfattning kan vetenskapen inte bevisa bönens helande kraft, men vad forskare kan och bör göra är att studera bönens mätbara effekter på hälsan. Om bön ger fördelar, även indirekt – och flera studier tyder på att så är fallet – kan en mer noggrann uppmärksamhet på bönens praxis påverka global hälsa, särskilt på platser utan tillgång till konventionell medicin.

Candy Gunther Browns forskning visar att den utbredda uppfattningen om bönens helande kraft har påvisbara sociala effekter, och att i vissa fall ger dessa effekter förbättringar av hälsan som kan verifieras vetenskapligt.

Bön är ett samtal med Gud. Du kan be hur som helst och om vad som helst, med ord eller tyst i hjärtat. Det är lika mycket en bön om du ber i en kyrka, i naturen eller på bussen från skolan eller jobbet.

Lyssnar Gud på din bön?
Det står i Bibeln att Gud hör vår bön och lyssnar till oss. Men om vi ber om något är det förstås inte säkert att Gud svarar på bönen så som vi förväntar oss. Ibland ser man inte svar förrän långt efteråt. Ibland är det inte svaret som är det viktiga utan att ha närmat sig Gud.

Du kan be med orden tack, hjälp och förlåt
Om du har svårt att formulera en bön, kan du ta hjälp av de tre orden tack, hjälp och förlåt. De flesta har ju något att tacka för, något som vi känner att vi behöver hjälp och stöd i, och något vi ångrar att vi har sagt eller gjort mot en annan människa.

Om du vill kan du testa att be Sinnesrobönen nedan, eller Fader vår >>

Gud, ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra. Mod att förändra det jag kan och förstånd att inse skillnaden.

Jag vill leva en dag  i taget, njuta ett ögonblick i sänder, acceptera svårigheter som en väg till frid.

Jag vill ta, som Jesus gjorde, denna syndiga värld som den är, inte som jag önskar att den skulle vara. Och jag litar på att du Gud, kommer att ställa allt till rätta om jag överlåter mig till din vilja.

Så att jag kan bli rimligt lycklig i detta liv, och fullkomligt lycklig tillsammans med dig i evigheten. Amen.  

Med kärlek från
/Samtalsjouren Mia ♡

Kontakt: Skicka sms till 072-430 99 11.  Mejla samtalsjourenmia@gmail.com

SamtalsjourenMia