Prova på föreläsningar…

Prova på föreläsningar…

Jan Aronsson är legitimerad existentiell psykoterapeut och arbetar med existentiell psykoterapi som terapeut, handledare och utbildare. I föreläsningen nedan ger han ett existentiellt perspektiv på temat depression utifrån kliniska erfarenheter och filosofiska idéer.

Depression som livets nödsignal – 42 minuters föreläsning med Jan Aronsson

Den här kortföreläsningen nedan med Peter Strang – professor i palliativ medicin – handlar om existentiella behov och existentiellt stöd inför döden. Han talar om samtal om livsfrågor, om att ta det i den sjukes takt. Han talar även om källor till kraft som religion, andlighet, egen livsfilosofi, relationer och om hur stödjande samtal kan utformas vid vård i livets slutskede.

Existentiella behov i livets slutskede – 12 minuters föreläsning med Peter Strang

Vår existentiella längtan – med Camilla Lif. De flesta människor har den, men många saknar ord för den. Och vi är ofta blyga inför att tala med varandra om den. Kanske är det i själva verket vår existentiella längtan vi bearbetar i gymmet och på rullskidorna? Se föreläsning nedan.

Vår existentiella längtan – 22 minuters samtal med Camilla Lif

Att avstå och sovra bland önskningarna för att ge rymd och växtplats för något större, är temat för krönikorna i Tomas Sjödins nya bok. Här samtalar han med Birgitta Westlin om att hitta de positiva begränsningarna i sitt liv.

Det heliga nejet – 25 minuters samtal med Tomas Sjödin >>

Med kärlek från
/Samtalsjouren Mia ♡

Kontakt: Skicka sms till 072-430 99 11.  Mejla samtalsjourenmia@gmail.com

SamtalsjourenMia