Din andliga värld

Din andliga värld

De fyra livsvärldarna – kort introduktion

Ur filosofin har olika samtalsformer vuxit fram. Med inspiration från den existentiella terapin, har jag sett många finna nytt hopp, genom att prata om det som kallas ”de fyra livsvärldarna”. Den fysiska, den sociala, den personliga och den andliga världen. 

När du bokar en samtalstid med mig kommer vi att reflektera över ditt förhållande till dina fysiska omständigheter och din kroppslighet. Vi berör även dina relationer och ditt sociala nätverk. Stort fokus lägger vi på din identitet och det personliga – vem du är för dig själv, vad du känner och vem du strävar efter att vara. När du känner dig redo, talar vi också om det som är avgörande för människans existens – nämligen livets mening och det andliga.

Välkommen att kontakta Samtalsjouren Mia genom sms till 072-430 99 11 eller mejl >>

Din andliga värld - Andlighet

Ordet andlighet väcker något i de flesta människor. För en del står andlighet för något religiöst, vilket antingen är positivt eller negativt för dem. För andra är andlighet förknippat med begrepp som sökande, fromhet, helighet eller en tro på en högre makt som vissa kallar Gud.

Du är en själ, som bor i en kropp – och drivs av en ande…
Din andliga värld - "Människan består av ande, kropp och själ"

Så står det i Bibeln. Under åren är det många som försökt att sätta ande och materia (kropp) som motsatser, men jag personligen tror att det blir bäst när vi möter människor med ett helhetstänkande där alla delar hör ihop.

Din andliga värld -  Kierkegaards tankar om livsfaser

Den danske existensfilosofen och teologen Søren Kierkegaard såg andlighet och en personlig kontakt med Gud, som vår högsta uppnåbara mening.

Det finns hos Kierkegaard tre livsfaser – den estetiska, den etiska, och den andliga…

Den estetiska livsfasen innefattar njutningar, äventyr och andra sensationer – som får människan att leva i nuet. Specifika roller kan vara förföraren (Mozarts Don Juan nämns som exempel) eller konstnären. Ur detta febrila liv av starka utlevelser uppstår en baksmälla. Detta orsakar ångest och förtvivlan, vilket kanske leder till att du kan gå vidare till ett nytt stadium.

Ur detta tillstånd kan ett utvecklingsskede uppstå, som leder till den etiska livsfasen. I denna fas kommer livsprojekt och nya roller som medborgare, familjefar eller moder och/eller yrkesidentitet. I detta stadium har människan tagit ett steg bort från det subjektiva, och i det objektiva slipper du känslan av meningslöshet. Men även det etiska stadiet med sina livsprojekt, kan upplevas som ytligt och utan djupare mening.

Det existentiella behovet kan först helt tillfredsställas i den andliga fasen. Kännetecknande här är att du insett att din existens förblir ofullkomlig – utan Gud. Den andliga människan har denna insikt om nödvändigheten av en gudsrelation, och av ett aktivt förhållningssätt till det absoluta och eviga. Kierkegaard var en djupt troende kristen, och han betonade därför den enskilda människans val och ansvar.

Søren Kirkegaard dog ung. Det var först strax efter hans död som han uppmärksammades rejält, och blev internationellt erkänd bland filosofer.

”Av allt löjligt i denna värld förefaller mig ingenting löjligare än att ha bråttom.” Søren Kirkegaard

Konfidenter* berättar

”När min dotter dog tappade mitt liv sin mening. Jag fick vad Mia kallar existentiell ångest. Nu har jag hittat tillbaka till tryggheten i min barnatro” Stina 42 år

*Konfident kallas den person som vänder sig till präst, diakon, psykolog eller annan yrkesutövare med tystnadsplikt – för enskilt samtal.

Några timmars återhämtning till gitarr och flöjt från Taizé finner du här >>

SamtalsjourenMia