Vad är Samtalsjouren Mia?

Vad är Samtalsjouren Mia?

FRÅN MIN SENASTE ANSTÄLLNING PÅ EKENS SAMTALSCENTER – FRÄLSNINGSARMÉN:

Maria (Mia): ”Diakon med fokus på samtal och med påbyggnad av bland annat existentiell psykoterapi och motiverande samtal. Maria har flerårig erfarenhet av att möta människor i samtal såväl i församlingskontext som i yrkesroll, och har en särskild inriktning mot svårt utsatta personer.”

De fyra livsvärldarna – kort introduktion

Ur filosofin har olika samtalsformer vuxit fram. Med inspiration från den existentiella terapin, har jag sett många finna nytt hopp och framtidstro. Detta genom att prata om det som kallas ”de fyra livsvärldarna”. Den fysiska, den sociala, den personliga och den andliga världen. 

När du bokar en samtalstid med mig, kommer vi att reflektera över ditt förhållande till dina fysiska omständigheter och din kroppslighet. Vi berör även dina relationer och ditt sociala nätverk. Stort fokus lägger vi på din identitet och det personliga – vem du är för dig själv, vad du känner, vill och strävar efter att vara. När du känner dig redo, talar vi också om det som är avgörande för människans existens – nämligen livets mening och det andliga.

Det främsta syftet med samtalen är att låta dig undersöka ditt liv, dina val och den fas du befinner dig i nu. Att få en möjlighet att ompröva.

Kontakta mig för tidsbokning och prisinformation (du betalar efter förmåga):

Samtalen/stödet sker via Skype (och liknande), telefon, mejl eller avtalad plats. Varmt välkommen att höra av dig till mig, genom att skicka sms till 072-430 99 11 eller mejla samtalsjourenmia@gmail.com

Innan du hör av dig är det viktigt att du bedömer, att du befinner dig i en livsfas – där du är redo att bearbeta ditt liv. Och att du har förmåga att hålla de tider vi bokar in. Du väljer själv hur mycket du betalar per samtal. Jag litar på att du gör en ärlig självskattning, då detta är min enda inkomstkälla. Efter några orienterande samtal, fattar vi beslut om eventuell fortsättning, samt bestämmer form och intervall.

Konfidenter* berättar
*Konfident kallas den person som vänder sig till präst, diakon, psykolog eller annan yrkesutövare med tystnadsplikt – för enskilt samtal.

”Efter skilsmässan började mitt liv falla sönder. Genom samtalen med Mia, kunde jag bearbeta olika delar av mitt liv och se framåt igen.” Peter 37 år

”För mig var det viktigt att Mia arbetat på en kvinnojour, så hon kunde förstå och hjälpa mig i den svåra situation jag och mina barn hamnat i. Livet är fortfarande tufft, men genom samtalen fick jag nya verktyg att hantera det.” Taara 47 år

”Jag lever ensam med en vuxen son som missbrukar. Jag har mest korta här-och-nu-avstämningar med Mia via mejl, när det krisar. Denna ventil hjälper mig att agera på ett bra sätt. Min son är nu på behandlingshem.” Karin 73 år


SamtalsjourenMia