Vad är Samtalsjouren Mia?

Vad är Samtalsjouren Mia?

FRÅN MIN SENASTE ANSTÄLLNING PÅ EKENS SAMTALSCENTER – FRÄLSNINGSARMÉN:

Maria (Mia): “Diakon med fokus på samtal och med påbyggnad av bland annat existentiell psykoterapi och motiverande samtal. Maria har flerårig erfarenhet av att möta människor i samtal såväl i församlingskontext som i yrkesroll, och har en särskild inriktning mot svårt utsatta personer.”

De fyra livsvärldarna – kort intro

Ur filosofin har olika terapiformer vuxit fram. Med inspiration från den existentiella terapin, har jag sett många finna nytt hopp, genom att prata om det som kallas ”de fyra livsvärldarna”. Den fysiska, den sociala, den personliga och den andliga världen. 

När du bokar en samtalstid med mig kommer vi att reflektera över ditt förhållande till dina fysiska omständigheter och din kroppslighet. Vi berör även dina relationer och ditt sociala nätverk. Stort fokus lägger vi på din identitet och det personliga – vem du är för dig själv, vad du känner, vill och strävar efter att vara. Om du önskar pratar vi även om ditt förhållande till livets mening och det andliga.

Det främsta syftet med samtalen är att låta dig undersöka ditt liv, dina val och den fas du befinner dig i nu. Att få en möjlighet att ompröva.

Kontakta mig för tidsbokning och prisinformation (du betalar efter förmåga):

Samtalen/stödet sker via Skype (och liknande), telefon, mejl eller avtalad plats. Varmt välkommen att höra av dig till mig genom att skicka sms till 072-430 99 11 eller mejla samtalsjourenmia@gmail.com Obs) Innan du hör av dig är det viktigt att du bedömer att du befinner dig i en livsfas där du är redo att bearbeta ditt liv, samt har förmåga att hålla de tider vi bokar in. Du väljer själv hur mycket du betalar per samtal. Jag litar på att du gör en ärlig självskattning, då detta är min enda inkomstkälla. Efter några orienterande samtal kommer vi överens om vi ska fortsätta tillsammans, samt bestämmer form och intervall.

Konfidenter* berättar
*Konfident kallas den person som vänder sig till präst, diakon, psykolog eller annan yrkesutövare med tystnadsplikt – för enskilt samtal.

“Efter skilsmässan började mitt liv falla sönder. Genom samtalen med Mia, kunde jag bearbeta olika delar av mitt liv och se framåt igen. ” Peter 37 år

“För mig var det viktigt att Mia arbetat på en kvinnojour, så hon kunde förstå och hjälpa mig i den svåra situation jag och mina barn hamnat i. Livet är fortfarande tufft men genom samtalen fick jag nya verktyg att hantera det.” Taara 47 år

“Jag lever ensam med en vuxen son som missbrukar. Jag har mest korta här-och-nu-avstämningar med Mia via mejl, när det krisar. Denna ventil hjälper mig att agera på ett bra sätt. Min son är nu på behandlingshem.” Karin 73 år

——————————————————————————————————————–

Samtalsjouren Mia – född ur viljan att tjäna “Diakoni betyder tjänst”

Om jag vill lyckas
med att föra en människa mot ett bestämt mål,
måste jag först finna henne där hon är
och börja just där.

Den som inte kan det
lurar sig själv när hon tror att hon kan hjälpa andra.
För att hjälpa någon
måste jag visserligen förstå mer än vad hon gör,
men först och främst förstå det hon förstår.

Om jag inte kan det,
så hjälper det inte att jag kan och vet mer.
Vill jag ändå visa hur mycket jag kan,
så beror det på att jag är fåfäng och högmodig
och egentligen vill bli beundrad av den andre
i stället för att hjälpa henne.

All äkta hjälpsamhet börjar med ödmjukhet inför den jag vill hjälpa
och därmed måste jag förstå
att detta med att hjälpa inte är att vilja härska,
utan att vilja tjäna.
Kan jag inte detta
så kan jag inte heller hjälpa någon.

/Søren Kierkegaard

SamtalsjourenMia