Din fysiska värld

Din fysiska värld

De fyra livsvärldarna – kort introduktion

Ur filosofin har olika samtalsformer vuxit fram. Med inspiration från den existentiella terapin, har jag sett många finna nytt hopp, genom att prata om det som kallas ”de fyra livsvärldarna”. Den fysiska, den sociala, den personliga och den andliga världen. 

När du bokar en samtalstid med mig kommer vi att reflektera över ditt förhållande till dina fysiska omständigheter och din kroppslighet. Vi berör även dina relationer och ditt sociala nätverk. Stort fokus lägger vi på din identitet och det personliga – vem du är för dig själv, vad du känner och vem du strävar efter att vara. När du känner dig redo, talar vi också om det som är avgörande för människans existens – nämligen livets mening och det andliga. 

Välkommen att kontakta Samtalsjouren Mia genom sms till 072-430 99 11 eller mejl >>

Din fysiska värld - Basbehoven

Innan du får kraft att bearbeta dina inre sår och utmaningar, finns det vissa grundläggande behov i din fysiska värld som behöver fungera.

Du kanske har hört talas om Maslows behovstrappa?

Det första behovet där är den grundläggande gruppen som står för exempelvis hunger, törst och sömn. Maslow menar att första steget i trappan är grunden för motivation hos människan. Så först när den fysiska världen fungerar någorlunda, kan du och jag motiveras att gå vidare till att samtala om andra behov.

Din fysiska värld - Någonstans att bo

När jag gett samtalsstöd till hemlösa eller de som på andra sätt har en osäker boendesituation, har jag märkt att denna oro ofta överskuggar allt annat. Då kan vi i samtalen behöva hålla oss till att tillsammans försöka utforska olika vägar framåt, till ett någorlunda tryggt boende – både på kort och lång sikt. Är det riktigt illa kan du alltid gå till Socialtjänsten där du bor och ”hävda nöd” – då är de skyldiga att ge dig akut hjälp.

Din fysiska värld - Mat och kläder

Här gäller samma som med boendet. Fryser du eller är hungrig börjar jag med att tipsa dig om vart du kan vända dig för att få hjälp. Har du svårt att få hushållsekonomin att gå ihop, eller behöver skuldsanering pratar vi om vad som kan göras. Viktigaste rådet om du har många räkningar som du inte kan betala, är att alltid prioritera hyran eller avgiften på din bostad.

Din fysiska värld - Din kropp

Om du har värk eller brottas med olika sjukdomar, kan det också vara svårt att koncentrera sig på djupa samtal om livet. Om detta gäller dig brukar vi börja med att gå igenom din sjukdomshistorik, samt tillsammans även prata om eventuella utlösande faktorer i din omgivning.

Din fysiska värld - Kris

Slutligen är det så att det finns mer eller mindre akuta omständigheter, som inverkar på förmågan att ta till sig samtalsstöd. Exempelvis om du är mitt i en rättstvist, inlagd på sjukhus, sitter av fängelsestraff, går igenom skilsmässa eller vårdnadstvist. Då blir det ofta fokus på här-och-nu-samtal.

Konfidenter* berättar

”Jag träffade Mia för samtal när jag var hemlös och bodde på gatan. Hon gav mig hopp och hjälpte mig ta nya tag i livet” Olle 61 år

*Konfident kallas den person som vänder sig till präst, diakon, psykolog eller annan yrkesutövare med tystnadsplikt – för enskilt samtal.

SamtalsjourenMia