Din sociala värld

Din sociala värld

De fyra livsvärldarna – kort intro

Ur filosofin har olika terapiformer vuxit fram. Med inspiration från den existentiella terapin, har jag sett många finna nytt hopp, genom att prata om det som kallas ”de fyra livsvärldarna”. Den fysiska, den sociala, den personliga och den andliga världen. 

När du bokar en samtalstid med mig kommer vi att reflektera över ditt förhållande till dina fysiska omständigheter och din kroppslighet. Vi berör även dina relationer och ditt sociala nätverk. Stort fokus lägger vi på din identitet och det personliga – vem du är för dig själv, vad du känner och vem du strävar efter att vara. Om du vill pratar vi även om ditt förhållande till livets mening och det andliga. Välkommen att kontakta Samtalsjouren Mia genom sms till 072-430 99 11 eller mejl >>

Din sociala värld - Beskrivning

Din sociala värld är som jag ser det mycket viktig för att du ska må bra. Den består både av dina relationer och det sammanhang du finns med i. Känner du dig ensam eller saknar tillhörighet kan det bli jobbigt att leva.

Din sociala värld - "Relationer är meningen med livet"

…sa en klok gumma en gång. I vid bemärkelse talar vi här om relationer inåt (jaget), utåt (min omgivning), nedåt (mina rötter) och uppåt (det många av oss kallar Gud eller andlighet). När det gäller stödjande samtal angående din sociala värld fokuserar vi på relationer till dina medmänniskor.

Din sociala värld - Känsla av sammanhang (KSAM)

Aaron Antonovski kom fram till att det finns något gemensamt hos de personer som klarar sig bra trots svåra förhållanden. Han fann att deras förhållningssätt till livet är att de ser sig som en del av ett större sammanhang, en större mening. Enligt Antonovsky kan en individ vara vid gott mod om denne kan känna sig delaktig i ett sammanhang som är förståeligt och meningsfullt.

Om du hamnar i en svår situation och samtidigt upplever en känsla av sammanhang (du förstår vad som händer, hur det är kopplat till dig och hur man kan hantera situationen) har du större chanser att ta dig ur situationen med ett positivt utfall snarare än ett negativt.

En känsla av sammanhang (KSAM) innebär alltså att du ser en chans att göra något åt saken, istället för att se dig som ett offer för omständigheterna – utan något handlingsutrymme. Antonovsky menar att denna känsla av sammanhang består av tre komponenter. Han kallar dem:

  • Begriplighet
  • Hanterbarhet
  • Meningsfullhet

Den sista är enligt Antonovsky viktigast. Om du inte finner varken ditt framtida liv eller vägen ut ur den problematiska situationen som meningsfull, saknar du motivation och drivkraft att agera.

Din sociala värld - "Livet måste ha en mening" Viktor E. Frankl

“I slutändan borde människan inte fråga vad meningen med livet är, utan snarare inse att det är hon själv som frågas.”

Detta är en av de slutsatser som Viktor E. Frankl drar i logoterapin, den analysform som han utvecklade utifrån tre års erfarenhet som fånge i koncentrationsläger. Det var önskan om att sprida sina teorier som gav honom meningen med livet, som enligt honom själv gjorde att han överlevde under de mest omänskliga förhållanden. Logoterapin framhäver viljan till mening som människans främsta drivkraft i motsats till Freuds vilja till lust och Adlers vilja till makt. Logoterapin bygger på den moderna existentialismen, som baseras på människans fria val och ansvar.

Här kan du lyssna på en av mina favoritförfattare Viktor E. Frankl >>

Konfidenter* berättar

“Kände mig rejält trasig när jag började prata med Mia. Alla mina relationer hade gått åt skogen. Under samtalen fick jag kraft att förlåta både mig själv och de jag tyckte hade gjort mig illa.” Lina 35 år

*Konfident kallas den person som vänder sig till präst, diakon, psykolog eller annan yrkesutövare med tystnadsplikt – för enskilt samtal.

SamtalsjourenMia