Din personliga värld

Din personliga värld

De fyra livsvärldarna – kort intro

Ur filosofin har olika terapiformer vuxit fram. Med inspiration från den existentiella terapin, har jag sett många finna nytt hopp, genom att prata om det som kallas ”de fyra livsvärldarna”. Den fysiska, den sociala, den personliga och den andliga världen. 

När du bokar en samtalstid med mig kommer vi att reflektera över ditt förhållande till dina fysiska omständigheter och din kroppslighet. Vi berör även dina relationer och ditt sociala nätverk. Stort fokus lägger vi på din identitet och det personliga – vem du är för dig själv, vad du känner och vem du strävar efter att vara. Om du vill pratar vi även om ditt förhållande till livets mening och det andliga. Välkommen att kontakta Samtalsjouren Mia genom sms till 072-430 99 11 eller mejl >>

Din personliga värld - Personlighet

Vi har alla en personlighet – men vad består den av? Om du har läst artiklar om personlighetspsykologi, kommer du kanske att tänka på den så kallade Femfaktorsteorin – Big Five. Enligt denna teori kan en människas personlighet mätas i fem grundläggande egenskaper:

  • Extraversion (hur utåtriktad du är)
  • Samvetsgrannhet
  • Öppenhet
  • Vänlighet
  • Emotionell stabilitet

Begreppet personlighet förknippas ofta med djupt liggande egenskaper och personlighetsdrag av det slaget. Personlighet handlar om vem du är.

Din personliga värld - Självbild och identitet

Identitet är en självklar känsla av att du är en egen person med egna egenskaper, tankar, åsikter och en egen personlighet. Du skapar din identitet genom att du speglar dig i andra och förhåller dig till din omvärld på olika sätt. Med omvärld menas människor du möter, intryck du får och erfarenheter du gör.

Självbilden formas också av hur du blir behandlad av andra människor. Det är extra viktigt att bli bekräftad av viktiga personer i ens liv. Det visar att du är sedd och älskad – genom det får du en stärkt självbild.

Din personliga värld - Berätta om ditt liv

Livshändelser som ligger kvar och skaver i minnet kan må bra av att luftas. Det kanske inte är specifika trauman du varit med om utan långvariga påfrestningar – som exemplevis mobbning, missbruksmiljö, utsatthet eller något annat som påverkat dig negativt. Då är det troligt att du känner dig sårbar och lättare får ångest, depressioner och har dålig självkänsla.

Konfidenter* berättar

“Hela mitt liv har jag levt för att göra andra nöjda. Efter mina samtal med Mia har jag börjat stå upp för mig själv mycket mer.” Zandra 25 år

*Konfident kallas den person som vänder sig till präst, diakon, psykolog eller annan yrkesutövare med tystnadsplikt – för enskilt samtal.

SamtalsjourenMia